Regelgeving

 

Ravensburger B.V., Spaceshuttle 50, Postbus 289, 3824 ML Amersfoort, Nederland (hierna “Ravensburger” genoemd) organiseert een prijstrekking (hierna “trekking” genoemd) met de DOOLHOF-bordspellen (hierna “promotionele producten van Ravensburger” genoemd) in Frankrijk, België en Nederland in de periode van 1 september 2021 tot 15 januari 2022.

Op de trekking zijn de volgende deelnamevoorwaarden van toepassing. Ravensburger is verantwoordelijk voor de organisatie, de verwerking, de terbeschikkingstelling van de prijzen en de verzending van de prijzen. Ravensburger heeft het recht een beroep te doen op derden voor het afhandelen van de trekking. In dat geval zal de volgende dienstverlener worden ingeschakeld: Cross Marketing Consulting W. Grün, Josefshöhe 1, 87452 Altusried, Duitsland.

DEZE ACTIE IS OP GEEN ENKELE WIJZE GEASSOCIEERD MET, GESPONSORD, ONDERSCHREVEN OF GEORGANISEERD DOOR EEN FABRIKANT/BRON VAN DE PRIJZEN.


1. In aanmerking komende personen

1.1 Alleen natuurlijke personen die de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en hun woon- en verblijfplaats hebben in Frankrijk, België of Nederland mogen deelnemen. Deelnemers die gebruikmaken van diensten voor automatische inzendingen, worden uitgesloten. Automatisch geregistreerde e-mailadressen worden uitgesloten van de trekking zodra ze bekend worden.

1.2 Medewerkers van deelnemende ondernemingen en hun familieleden en leden van hun huishouden zijn eveneens uitgesloten van deelname.

1.3 Ravensburger behoudt zich het recht voor om een bewijs te verlangen dat de persoon voldoet aan de deelnamecriteria (leeftijdsbewijs), of ook een bewijs van winst (aankoopbewijs) alvorens de prijzen te overhandigen.

1.4 Ravensburger behoudt zich het recht voor om personen die ervan worden verdacht ongeoorloofde hulpmiddelen gebruikt te hebben bij hun deelname aan de trekking of op een andere manier getracht te hebben door manipulatie voordelen voor zichzelf of derden te verkrijgen, van deelname uit te sluiten. In dergelijke gevallen kunnen de prijzen ook naderhand nog worden ingetrokken en terugverlangd.

1.5 Ravensburger behoudt zich eveneens het recht voor personen die niet voldoen aan de deelnamecriteria, uit te sluiten van deelname aan de trekking. De aanspraak op de prijs vervalt indien de winnaar niet binnen vijftien werkdagen na de bekendmaking van de prijs bewijst dat hij voldoet aan de deelnamecriteria of indien na de bekendmaking blijkt dat de winnaar uitgesloten is van deelname.

1.6 De persoonsgegevens die worden verstrekt in het kader van de deelname aan de trekking, moeten waar zijn.


2. Duur van de prijstrekking

2.1 Deelnemen is mogelijk van 1 september 2021 tot 15 januari 2022 (middernacht) door minstens één promotioneel product van Ravensburger te kopen en dat te registreren door een foto van het aankoopbewijs ervan te uploaden op www.labyrinth-gold-win.eu.

2.2 Ravensburger behoudt zich het recht voor de trekking te verlengen of vroegtijdig te beëindigen zonder opgave van reden. Dat geldt met name in het geval van defecten, verstoringen, vervalsingen, virussen of soortgelijke schade of in geval van misbruik van de trekking, en indien dit gevolgen heeft voor de administratie, de veiligheid, de eerlijkheid, de integriteit of de uitvoering van de trekking. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de vroegtijdige beëindiging. Desgevallend zal een informatiebericht worden gepubliceerd op www.labyrinth35.eu.


3. Wedstrijdmechanismen

3.1 De volgende promotionele producten van Ravensburger van het merk DOOLHOF, indien aangekocht in Frankrijk, België en Nederlend, geven recht op deelname:
- Ravensburger Doolhof spellen met een aankoopprijs van meer dan 12 Euro
- Ravensburger Labyrinth spellen met een annkoopprijs van meer dan 12 Euro

3.2 Om deel te nemen aan de trekking, moet u een van de promotionele producten van Ravensburger kopen in een kleinhandelszaak in Frankrijk of de Benelux u registreren (naam en e-mailadres) en een aankoopbewijs uploaden (aankoopbewijs met foto van het spel) op de webpagina www.labyrinth-gold-win.eu.

3.3 Onmiddellijk na het uploaden van het aankoopbewijs ontdekt u als deelnemer wat u met de inzending gewonnen hebt. U zult ook per e-mail worden ingelicht.

3.4 De prijzen worden toegewezen door een random generator. De beslissing over de prijzen is definitief en kan niet worden aangevochten in een gerechtelijke procedure. Er wordt per e-mail gecommuniceerd met de winnaar.

3.5 Ravensburger kan verlangen dat de winnaars van de prijzen hun identiteitskaart voorleggen, om de verstrekte gegevens te controleren, en kan om een bewijs van winst (aankoopbewijs) vragen.

3.6 Ieder promotioneel product van Ravensburger van het merk DOOLHOF dat wordt vermeld op het aankoopbewijs, geeft recht op één deelname. Iedere deelnemer kan maximaal 5 keer deelnemen.

3.7 Deelname aan de prijstrekking is alleen toegestaan in eigen naam. Pools en deelname via derden zijn niet toegestaan en zullen leiden tot uitsluiting.

3.8 De aanspraak op de prijs is niet overdraagbaar op andere personen. Contante uitbetaling van de prijs is niet mogelijk, behalve in het geval van de gouden schat.


4. Prijzen
De volgende prijzen van de partners van de trekking kunnen worden gewonnen in het kader van de trekking:
- 3 x 1 gouden schat ter waarde van € 35.000*;
- 350 x 1 iPhone SE (2e generatie met 128 GB, in de kleur van uw keuze) waarde € 480 (AVP)** of
- 0,2 mln tegoedbonnen van Pixum ter waarde van € 10 voor fotoboeken***.

*Wordt overgemaakt op de bankrekening die de winnaar opgeeft.
**Aanbevolen verkoopprijs van de producent.
*** De kortingscode is één keer geldig voor een korting van € 10,00 op de productwaarde bij de bestelling van een Pixum-fotoboek (niet geldig per boek en uitgezonderd verzendingskosten overeenkomstig de prijslijst van Pixum) wanneer ingevoerd in de gratis software Pixum Fotowelt, de gratis Pixum-app of in het winkelwagentje op de website van Pixum. De kortingscode is geldig tot 31 maart 2022 en kan alleen worden gebruikt door klanten in Frankrijk, België en Nederland. Het gebruik van de korting voor andere producten van Pixum is uitgesloten. Het is niet mogelijk verscheidene kortingscodes te combineren. Ook combinatie met andere kortingsbonnen van Pixum is uitgesloten. Het is niet mogelijk verschillende bestellingen later te combineren. Omruilen of uitbetaling is niet mogelijk.


5. Aansprakelijkheid

5.1 Voor zover wettelijk toegestaan aanvaardt Ravensburger geen aansprakelijkheid voor fouten of drukfouten of voor schade die het gevolg is van de terbeschikkingstelling van en het aanspraak maken op prijzen, tenzij het gaat om schade aan leven, lichaam of gezondheid of schade die werd veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de organisatoren van de wedstrijd.

5.2 Na de levering van de prijzen rusten geen verplichtingen meer op Ravensburger. Claims met betrekking tot de ontvangen prijzen, met name garantieaanspraken, moeten rechtstreeks worden gericht aan de partners die de prijzen ter beschikking hebben gesteld. De bekendmaking van de winnaars gebeurt zonder garantie.

5.3 Ravensburger kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door drukfouten op de aankoopbewijzen noch voor schade aan de aankoopbewijzen, waardoor ze onherkenbaar worden of worden verwijderd.


6. Algemeen

6.1 Door deel te nemen aan de trekking aanvaardt de deelnemer de deelnamevoorwaarden. De trekking is onderworpen aan de wetten van het land waar de deelnemer verblijft.

6.2 Alle persoonsgegevens die de deelnemer in het kader van zijn deelname aan de trekking verstrekt op www.labyrinth-gold-win.eu, worden opgeslagen en verwerkt door de organisatoren van de trekking als gegevensbeheerder overeenkomstig de vigerende wetgeving inzake gegevensbescherming tot de trekking voltooid is. Verder worden gegevens alleen doorgegeven aan derden binnen het kader van de uitvoering van de trekking. Raadpleeg ook ons privacybeleid.

6.3 Indien een bepaling van deze deelnamevoorwaarden ongeldig is of wordt, heeft dat geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

6.4 De rechtsgang is uitgesloten.

 

Als u nog vragen of suggesties hebt, verzoeken wij u contact op te nemen met:
service@labyrinth35.eu.